Links

Marstrup Vandværk

Marstrup bygade 121, Marstrup, 6100 Haderslev

Links  • Forening af private vandværker i danmark - www.fvd.dk
  • Danske vandværker - www.dkvand.dk
  • Teknologiportalen: Vandkvalitet og spildevand - www.teknologiportalen.dk
  • Lovgivning, BEK nr 948 af 22/08/2014 - Gældende - bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - www.retsinfo.dk
  • Webmaster, Trine Søeberg -  webmaster@marstrup-vandvaerk.dk