Links

Links
     
Forening af private vandværker i danmark - www.fvd.dk


Danske vandværker - www.dkvand.dk

Teknologiportalen: Vandkvalitet og spildevand - www.teknologiportalen.dk

Lovgivning, BEK nr 948 af 22/08/2014 - Gældende - bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - www.retsinfo.dk

Webmaster, Trine Søeberg -  webmaster@marstrup-vandvaerk.dk