Takstblad

Takstblad pr. 1. januar 2024


INFORMATION

 

Vandværkernes EDB-service udsender selvaflæsningskort for vandmåler i december måned.

 

Årsopgørelsen udsendes i februar måned.


Betales forfaldne regninger ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.


Stikledninger på privat grund ejes og vedligeholdes af grundejeren.