Om Marstrup vandværk

Historien om Marstrup vandværk

Det hele startede i 1938...
Disse 2 personer arbejdede med planerne omkring et vandværk og kunne efter et stort forarbejde indkalde til stiftende generalforsamling den 15. august 1938.På den stiftende generalforsamling fremlagde man grundlaget for et fælles vandværk og formålet med dette.


Formålet var, at man ville forsyne andelshaverne med rent drikkevand til den billigste pris.


Samtidig skulle der være mindst 30 andelshavere, for at man kunne få det til at løbe rundt økonomisk. Der blev på generalforsamlingen tegnet 26 andelsbeviser. Man havde også et firma fra Odense ”Dansk Elektricitets Kompagni ” til at komme og fortælle om, hvad det ville kræve for at bygge et vandværk, og for at komme så hurtigt som mulig i gang tegnede firmaet sig for de sidste 4 andelsbeviser. Så nu var muligheden der for at undersøge det videre forløb omkring økonomien. Det viste sig, at det ikke var så let at låne penge til et andelshaverprojekt, og man var gået så vidt, at man havde kontaktet et pengeinstitut i Ribe, ”Landmandsbanken”. Man blev dog enige med et pengeinstitut i Haderselv, som var villig til at låne kr. 30.000,00 til vandværket på en veksel.


På den stiftende generalforsamling blev der også valgt en bestyrelse som bestod af:


Formand                            Erik Christensen


Næstformand                    Peter Gaarde


Kasserer                            C. Poulsen


Bestyrelsesmedlem          Peter Marcussen


Bestyrelsesmedlem          Nis Kyhl                           


Opførelsen af vandværket blev besluttet på et bestyrelsesmøde den 19. oktober 1938. Arbejdet med opførelsen af vandværket blev overdraget til murer Svend Hansen, Marstrup, på betingelse af, at han lovede arbejdet færdigt til den 1. december 1938. Omkostningen for murerarbejdet beløb sig til en sum af kr. 3.853,00.


Fra opstarten i 1938 og frem til den 2. april 1941 findes der ingen papirer vedrørende arbejdet i vandværket, men man kan se, at der i 1942 kom en vandprisstigning på 40 %, men ikke hvad den oprindelige vandpris var. Det kan ses, at prisen for vandforbruget i de første år beløb sig til ca. kr. 42,00 årligt pr. husstand.


Der kan ikke skrives så meget omkring årene 1942 og frem til sidst i halvtredserne, men foruden at levere vand til andelshaverne var vandværket med til, at der blev indført gadebelysning i Marstrup i 1961.


Vandværket fik en henvendelse fra Haderslev Vandforsyning i 1974 omkring overtagelse af vandværket i Marstrup. Dette blev af andelshaverne kategorisk afvist.


I 1976 blev det besluttet, at alle andelshavere skulle have monteret vandmåler, da vandforbruget var meget stigende. Efter at der var blevet monteret vandmålere faldt vand- forbruget meget drastisk.


I begyndelsen af halvfemserne blev Marstrup Vandværk ramt af et olieudslip, og man blev pålagt ikke at måtte levere vand fra vandværket, så i en periode fik andelshaverne leveret vand fra Haderslev Vandforsyning. Efter mange målinger blev der påbegyndt en ny boring på nabogrunden, som vandværket havde købt, og denne boring viste ikke tegn på olie, så alle kunne igen få vand fra Marstrup Vandværk.


I 2002 blev det så besluttet, at man ville bygge et nyt moderne vandværk. Byggeriet blev endelig vedtaget på generalforsamlingen i 2003, og den officielle indvielse var i november samme år.


Det nye vandværk kostede ca. kr. 800.000,00. Det første kostede kr. 30.000,00.


Der er p.t. 291 andelshavere i Marstrup Vandværk


             Grundlaget for Marstrup Vandværk blev lagt i 1938.

Da var der en lille skare af beboer i Marstrup, ja der var særlig 2 personer, der gik meget ind for arbejdet, det var daværende købmand Erik Christensen og gårdejer Peter Gaarde.

Udstykning i Marstrup


De væsentligste årstal for udstykningen i Marstrup er:

1965 Lysmosen

1968 Søvang

1970 Søtoften

1974 Søholm

1989 Kalmargårdparken

Vandværket er løbende blevet udvidet med en ledningsføring til Pamhulevej, Hytkærvej, Hestehaven og den sidste ledningsføring går ud til  Tøndervej 181.

Vandværksformænd gennem tiderne...


1938 til 1949          Erik Christensen


1949 til 1952         Knud Knudsen


1952 til 1963         John Kliver


1963 til 1974        Nis Sørensen


1974 til 1976        Harry Skødt


1976 til 1977        Eigil Jensen


1977 til 1998        Poul Jacobsen


1998 til 1999        Eigil Jensen


1999 til 2001        Kaj G. Andersen


2001 til     -   nu   Carsten Madsen